Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Autorské práva VŠM

Informácie obsiahnuté vo webovom sídle Vysokej školy manažmentu (VŠM) sú chráneným duševným vlastníctvom VŠM, resp. jej súčastí a škola si k nim vyhradzuje všetky práva, ktoré jej patria podľa platných zákonov. Informácie sú určené pre osobnú potrebu návštevníkov týchto stránok. Akékoľvek kopírovanie a šírenie týchto informácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv je zakázané. V niektorých prípadoch nemusí byť držiteľom autorských práv VŠM, aj keď to nie je vyslovene uvedené. VŠM pri poskytovaní niektorých vysokoškolských programov spolupracuje so City University of Seattle, ktorej obsah a pravidlá s jeho nakladaním sú súčasťou „Privacy Policy for City University of Seattle“.

Logá VŠM sú vlastníctvom školy. Škola ako majiteľ autorských práv má výlučné právo na ich použitie. Logá VŠM nesmú používať tretie osoby bez súhlasu VŠM.

Zamestnanec VŠM je oprávnený použiť logo:

  • v oficiálnych prezentáciách VŠM,
  • v publikáciách VŠM,
  • na informačných materiáloch VŠM po schválení marketingovým oddelením školy,
  • na informačných materiáloch, ktoré slúžia na pozitívnu prezentáciu VŠM,
  • v bežnej spisovej agende vyplývajúcej z jeho/jej pracovnej náplne.

Zamestnanec VŠM nie je oprávnený použiť logo VŠM na účel:

  • súkromného charakteru,
  • použitia na komerčných produktoch za účelom ich predaja.

Akékoľvek použitie loga VŠM zamestnancom nad rámec pracovnoprávneho vzťahu sa považuje za porušenie autorských práv VŠM.

Pre stiahnutie log VŠM je potrebné kontaktovať .

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Mgr. Branislav Zlocha
riaditeľ pre marketing a rozvoj
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

bzlocha@cityu.eu

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.