Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

PRED MOBILITOU

 • Po úspešnom výbere si preštudujete webovú stránku vybratej školy a potvrdíte Erasmus koordinátorovi vybraný semester a hostiteľskú školu
 • Erasmus koordinátor Vás oficiálne nominuje na danej škole a dostanete poštou Rozhodnutie o pridelení grantu
 • Po nominácii Erasmus Koordinátor alebo vy dostanete elektronický update informačných materiálov pre Vás
 • POZOR NA DEADLINE na hostiteľských školách

PRED MOBILITOU dodať Erasmus koordinátorovi nasledovné:

 • STUDENT APPLICATION FORM (forma v závislosti od vybranej školy)
 • LEARNING AGREEMENT for studies (vybrané predmety po dohode s Erasmus koordinátorom a vedúcou študijného oddelenia, počet kreditov korešponduje s počtom u nás ), musí byť podpísané a potvrdené oboma stranami. Samotné Learning Agreement má 3 časti (LA before mobility, LA during mobility, LA after mobility), ktoré študent vypĺňa postupne. Všetky časti musia byť podpísané študentom a potvrdené vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Oznámenie o akceptácii z hostiteľskej školy
 • POTVRDENIE Z BANKY o vlastníctve Vášho osobného účtu
 • POISTENIE: Doporučuje sa špecializované poistenie poisťovne UNION pre Erasmus+ mobility ERAPO, ktoré bolo vyvinuté pre potreby študentov, idúcich na Erasmus+ študijné pobyty a stáže: www.erapo.sk
  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity

Zároveň sa študentovi odporúča overiť si, aké typy poistenia a výšky krytia sú potrebné v súvislosti s vybavením víz/prechodného pobytu.

 • Iné doklady požadované hostiteľskou školou (Transcript of Record, CV atď.) - do hostiteľskej školy ich študent posiela individuálne
 • DÁTUMY, ktoré budú uvedené na Zmluve o pridelení finančného príspevku: majú korešpondovať s akademickým pobytom na hostiteľskej škole, sú nemenné, v prípade nezrovnalosti, alebo skoršieho návratu, študent vracia alikvotnú čiastku grantu späť.


- začiatok mobility je deň, kedy musí byť študent prvýkrát prítomný na prijímajúcej škole (orientácia, začiatok vyučovania, jazykové kurzy pred začiatkom štúdia (relevantnosť posúdi vysielajúca inštitúcia))
- koniec mobility je deň, kedy musí byť študent poslednýkrát prítomný na prijímajúcej škole (koniec vyučovania, koniec skúškového obdobia)

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.