Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

11th IWKM - Inteligentný priemysel si vyžaduje adekvátnych odborníkov

To si uvedomuje aj Vysoká škola manažmentu, ktorá v týchto dňoch v Bratislave hostila účastníkov 11. ročníka akcie International Workshop on Knowledge Management.
Odborníci z oblasti IKT/IS ale nestačia, prax potrebuje aj manažérov, ktorí sú pripravení na výzvy znalostného veku. Podnikový manažment založený na znalostiach ponúka odpovede na otázky riadenia sofistikovaných podnikových procesov, založených dnes na zbere, analýze a interpretácii obrovského množstva dát.
Účastníci IWKM prezentovali a živo diskutovali o témach ako:
· Znalostný manažment (KM) v inteligentnom priemysle (Industry 4.0)
· KM v manažérstve kvality produkcie
· KM v malých a stredných podnikoch (SME)
· Zdieľaná ekonomika a kreatívny priemysel

Odborní gestori: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., prof. Ing. Petr Berka, CSc.

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.