Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

11th IWKM - Inteligentný priemysel si vyžaduje adekvátnych odborníkov

To si uvedomuje aj Vysoká škola manažmentu, ktorá v týchto dňoch v Bratislave hostila účastníkov 11. ročníka akcie International Workshop on Knowledge Management.
Odborníci z oblasti IKT/IS ale nestačia, prax potrebuje aj manažérov, ktorí sú pripravení na výzvy znalostného veku. Podnikový manažment založený na znalostiach ponúka odpovede na otázky riadenia sofistikovaných podnikových procesov, založených dnes na zbere, analýze a interpretácii obrovského množstva dát.
Účastníci IWKM prezentovali a živo diskutovali o témach ako:
· Znalostný manažment (KM) v inteligentnom priemysle (Industry 4.0)
· KM v manažérstve kvality produkcie
· KM v malých a stredných podnikoch (SME)
· Zdieľaná ekonomika a kreatívny priemysel

Odborní gestori: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., prof. Ing. Petr Berka, CSc.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.