Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

30. výročie založenia Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 2. decembra 2022 si Slovenská rektorská konferencia pripomenula 30. výročie svojho založenia slávnostným podujatím, ktoré sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Takmer 80 účastníkov, bývalých i súčasných rektorov a rektoriek a iných vzácnych hostí aj zo zahraničia, si pripomenulo vznik a aktivity reprezentácie rektorov za ostatné tri desiatky rokov. Vysokú školu manažmentu na tomto slávnostnom podujatí reprezentovala jej rektorka Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.