Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

6 dôvodov, prečo sa naši absolventi ľahko zamestnajú na trhu práce

 

Netrápiť sa v škole, ktorá vám okrem diplomu neprinesie nič iné. Nepresedieť pár rokov za lavicou, ktorá vám slúži iba ako podpierka na spanie. A takisto nepočúvať prednášky, ktoré by ste si zvládli naštudovať aj sami doma. Aj vy máte takéto požiadavky na svoju alma mater? V nasledujúcich šiestich bodoch vám dokážeme, že sa to takto dá.

SOS: Hľadá sa kvalitné štúdium

Na neustále rozširujúcom sa trhu je obzeranie sa po kvalitnej vysokej škole ako hľadanie ihly v kope sena. A hlavne v oblasti vzdelávania, ktoré na Slovensku nevykazuje najlepšie výsledky. Kvalita študijného programu sa môže líšiť iba vzdialenosťou pár kilometrov.

Prieskum portálu Profesia z roku 2014 zisťoval, o aké študijné zamerania je u zamestnávateľov najväčší záujem. Medzi dvadsiatkou najúspešnejších fakúlt verejných vysokých škôl bolo najviac - až osem, v odbore ekonomika. Podľa rebríčka prezretí životopisu absolventa sú najpreferovanejší informatici (6,1 videnia), nasledujú absolventi ekonomiky (4,2 videnia) a spoločenských odborov (3,9).

1. Manažment zábavou

Podnikový manažment sa podľa štatistík radí medzi odbor, ktorý je na trhu práce žiadaný až na takmer 50 %. V spojení s našou modernou formou výučby a dávkou zanietenia študenta vychovávame samostatných a priebojných ľudí do budúcich povolaní. Sledujeme aktuálne trendy vzdelávania doma i vo svete v spolupráci s úspešnou americkou univerzitou City University of Seattle. Učenie je dynamické a efektívne. A manažérmi nemusíte byť iba v práci. Dennodenne máte stôl pohltený domácimi povinnosťami, nedokončenými úlohami či pripomienkami na stretnutia s priateľmi. Manažérske schopnosti sa vám zídu kdekoľvek.

2. Pestrosť študijných zdrojov a pedagógovia z praxe

Žiadne zastaralé učebné postupy a neodborní pedagógovia. Na Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle je kvalita „svätým“ pravidlom. Iba s kvalitnými hodinami môžu študenti získať dobrý background do života. To je našou víziou. Domáca literatúra je obohatená o zahraničnú, medzinárodné študijné materiály považujeme za samozrejmosť. V spolupráci so City University of Seattle si berieme príklad z amerického spôsobu výučby. Pedagógovia sú akademici so skúsenosťami z reálneho trhového prostredia.

3. O čom je americký spôsob výučby?

Pasivita nahradená interaktivitou a rovnocenným partnerstvom vo vzťahu študent - učiteľ. Vo väčšine vysokých škôl je absencia praxe, čo spôsobuje rady frustrovaných absolventov čakajúcich na úradoch práce. Príprava na kariéru spočíva v detailnom pochopení študovaného odboru prípadovými štúdiami a simuláciami, v aktívnom zapájaní sa na hodinách a v priateľsky-kritickej spätnej väzbe od pedagógov. Zo strany študenta je to najmä o ochote byť na hodinách bdelý a zapájať sa. Na našej škole vyrastajú absolventi, ktorí sa s titulom vedia uplatniť aj za hranicami.

4. Lingvistické vybavenie do života

Koľkým vyštudovaným chýba excelentná angličtina? A koľkým sa kvôli tomu zatvoria dvere do firiem, ktoré ju požadujú? Medzi základné vybavenie absolventa patria jazyky. Jazyky otvárajú priestor do medzinárodného prostredia, umožňujú spoznávať nové kultúry a tiež “žúrovať” so zahraničnými kamarátmi. Na Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle sa môžete naučiť “hviezdiť” v angličtine. Či už s bakalárskym štúdiom, jazykovými kurzami či cestou do Seattle, ktorú vám škola zaplatí.

5. 100 % zamestnanosť po roku na trhu práce

INEKO, ktorá pracovala s údajmi ÚPSVaR a ÚIPŠ, prednedávnom zverejnila analýzu miery nezamestnanosti absolventov po jednom roku od ukončenia vysokej školy. Hrdé prvé miesto obsadila VŠM/CityU of Seattle s nulovým percentom nezamestnanosti. Všeobecne sa miera nezamestnanosti po dlhšom čase od ukončenia školy znížila, po 12 mesiacoch na úrade práce sa priemerne pohybovala okolo 2 %. Do analýzy boli zaradení iba absolventi, ktorí boli po skončení zaevidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

6. Komentujte a vyhrajte mikinu

Či študujete, alebo už nie, chceme poznať aj vaše názory. Napíšte do komentára k tomuto príspevku na našom Facebooku, čo si myslíte, že ovplyvňuje uplatnenie absolventov vysokých škôl. Ak už ste doštudovali, podeľte sa s nami o svoje vlastné skúsenosti. Mala na to podľa vás vplyv úroveň školy? Jedného z vás vyberieme a odmeníme mikinou s logom našej VŠM/CityU.

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.