O škole / Novinky

Študentské poradenské centrum VŠM prináša 7 rád k zvládaniu psychických problémov počas pandémie COVID-19

Pandémia COVID-19 priniesla mnohým ľudom veľkú zmenu, ktorá prináša psychickú záťaž. Začali sme mať väčšie obavy o naše zdravie a zdravie našich blízkych. Žijeme v dobe neistoty plnej negatívnych a protirečivých správ. Preto je prirodzené, že niekedy reagujeme neobvykle a máme nepríjemné pocity ako napríklad:

 • Pocit stresu a preťaženia psychiky; 
 • Úzkosť, obavy, alebo strach;
 • Smútok, plačlivosť, stratu záujmu o zaužívané aktivity;
 • Fyzické prejavy ako zrýchlený pulz, bolesti žalúdka, únava, alebo iné nepríjemné stavy;
 • Frustráciu, podráždenosť, alebo hnev;
 • Nepokoj a prílišnú aktiváciu – neschopnosť relaxovať a oddychovať;
 • Pocit bezmocnosti;
 • Problém s koncentráciou;
 • Problémy so spánkom;
 • Pocit osamelosti, alebo straty kontaktu s inými;
 • Neodôvodnené obavy z vychádzania z domu.

Z pohľadu psychológie je úplne pochopiteľné ak v súčasnosti ľudia takto reagujú. A práve preto je veľmi potrebné vedieť ako spracovať tieto negatívne pocity a starať sa o naše duševné zdravie. 

Študentské poradenské centrum VŠM prináša 7 rád k zvládaniu psychických problémov počas pandémie COVID-19:

 1. Priznajte si skutočné pocity. Nech práve pociťujete čokoľvek, uvedomte si, že je v poriadku mať tieto pocity. Netrápte sa tým ako sa cítite a prijmite tieto pocity. Je to v podstate rešpektovanie seba samého.  Doprajte si trochu času na vnímanie a uvedomenie si vlastných pocitov. 

Toto môžete urobiť písaním denníka, rozprávaním sa s blízkym človekom, alebo nasmerovaním prežívanej emócie na niečo kreatívne. Ďalšou metódou je meditácia, alebo aktivity, ktoré vám pomôžu utíšiť myšlienky a umožnia vám zamerať sa na prítomný moment. U nábožensky orientovaných ľudí je to modlitba. Niekomu zas pomáha fyzická aktivita a pobyt v prírode.

 1. Udržujte každodenné aktivity a rutinu ako sa najviac dá. Keď máte pocit neistoty alebo straty kontroly, najefektívnejšou stratégiou je zamerať sa na aktivity, ktoré pod kontrolou máte. Rutina a rôzne rituály vám umožňujú získať pocit kontroly nad vaším životom a majú pozitívny vplyv na vaše myšlienky a pocity.

Začnite jednoduchými vecami ako jesť zdravé jedlá, pravidelný pohyb a pestovať koníčky v presne stanovených časoch. Takýto každodenný plán vám prinesie pocit, že máte veci pod kontrolou dokonca aj keď ste v domácej karanténe. Ak niektoré z činností nemôžete vykonávať nahraďte ich inými. Nezaoberajte sa tým, čo nemôžete, ale zamerajte pozornosť na to čo môžete. Pre mnohých ľudí je táto zmena príležitosťou zaoberať sa činnosťami, ktoré odkladali, alebo učeniu sa nových zručností.

 1. Buďte v kontakte s ľuďmi, aspoň s tými, s ktorými je to možné. Dostávať podporu a starostlivosť od blízkych ľudí má pozitívny vplyv na vašu schopnosť čeliť ťažkým časom. Tráviť čas s blízkym človekom vám poskytuje pevnú pôdu pod nohami. Dôležité je, aby tento človek  vedel vypočuť vaše obavy, myšlienky a pocity aj keby sa zdali akokoľvek iracionálne. Rozhovor s empatickým človekom pomáha zorientovať sa vo vlastných pocitoch a často aj spôsoboch ako sa vyrovnať so stresujúcou situáciou. Pomáha aj spomínanie na spoločné  zážitky z minulosti. Niekedy to však môže byť ťažké, obzvlášť ak nie je možné stretnúť sa s človekom tvárou v tvár. Ale to neznamená, že sa s blízkym človekom nemôžeme spojiť. 

Existuje nespočetné množstvo technológií ako telefón, sms, chat, video-chat, sociálne siete a pod. Aj z tejto komunikácie môžete vytvoriť pravidelnú rutinu. Ak nie je možné spojiť sa s blízkym človekom, pridajte sa do online komunít, ktoré súvisia s vašimi záujmami. 

 1. Pomáhajte. Pomáhať priateľom, rodine, alebo ľudom, ktorí pomoc potrebujú je v ťažkých časoch veľmi dôležité. Pomáha to zároveň aj vám tým, že posilňujete svoj pocit nádeje, osobného naplnenia a zmyslu života.  Pre mnohých ľudí je takéto zmýšľanie nové a preto je pre nich potrebné začať malými krokmi. Napr. pošlite niekomu na kom vám záleží nejakú pozitívnu správu, zavolajte, napečte, alebo navarte pre niekoho v susedstve, nakúpte starším ľudom vo vašom okolí, opýtajte sa či potrebujú pomoc a pod.
   
 2. Udržujte si správnu perspektívu. V neistých situáciách je prirodzené klásť si v mysli otázky typu čo ak? Keď chýbajú informácie, alebo sú informácie nepresné, ustráchaná myseľ dopĺňa medzery katastrofickými scenármi, ktoré vyvolajú pocit strachu, bezmocnosti a zraniteľnosti. Na prekonanie negatívneho myslenia a katastrofických predstáv pomáhajú odpovede na nasledovné otázky:

Aká je pravdepodobnosť negatívneho scenára? Ak by sa naozaj negatívny scenár naplnil, bolo by to až také zlé?

Čo všetko mám pod kontrolou?

Aké stratégie mi pomohli v ťažkých obdobiach v minulosti? Ako ich môžem využiť v súčasnosti?

Akú pozitívnu maličkosť môžem urobiť práve teraz?

 1. Vyhľadávajte presné a spoľahlivé informácie.  Prijímať informácie iba zo spoľahlivých zdrojov pomáha minimalizovať pocity strachu a paniky. Minimalizujte čas, ktorý strávite sledovaním správ či už v televízii, alebo na internete. Neustále sledovanie správ a noviniek o nových prípadoch, zisteniach, úmrtiach a pod. iba zintenzívňuje negatívne vnímanie situácie a následne vyústi v už spomínaných negatívnych pocitoch. Na jednej strane je dôležité mať informácie, na druhej strane je potrebné prijímať informácie o pandémii občas a v pravidelných časoch a z overených zdrojov. Ak Vám rozhovory o Covide-19 spôsobujú nepríjemné pocity, nezúčastňujte sa ich.
   
 2. Starajte sa o seba. Správne stravovanie, spánok, príjem tekutín a pravidelný pohyb posilnia telo na zvládanie ťažkých životných situácií. Ak máte pocit, že situáciu dlhodobo nezvládate obráťte sa na odbornú pomoc.

Ak potrebujete pomôcť, poradiť, alebo sa len tak porozprávať kontaktujte Mgr. Jozefa Šimútha, PhD. na  a dohodneme si stretnutie.

Študentské poradenské centrum poskytuje a sprostredkúva odborné poradenstvo študentom Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle  v oblasti študijných zručností ako aj prvú pomoc pri psychických problémoch. 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.