Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

KONFERENCIA: Manažment v 21.storočí: problémy a východiská"

 

Dňa 27.4.2017 sa už po deviaty krát uskutočnila na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia "Manažment v 21.storočí: problémy a východiská" , ktorá bola venovaná problematike inovácií a inovačných procesoch v podnikoch, organizáciách verejnej správy a vzdelávaní.

Konferenciu otvorila rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., ktorá privítala naplnené auditórium účastníkmi z radov  akademickej obce i podnikateľskej sféry, domácich i zo zahraničia.

V doobedňajšej, plenárnej časti konferencie odzneli zaujímavé prednášky pozvaných hostí zo Slovenska a Čiech, napr. prednáška prezidenta Združenia automobilového priemyslu na Slovensku  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, PhD., prednáška  experta na otvorené inovácie z VŠE Praha doc. Ing. Miroslava Špačeka, PhD., MBA, tiež zaujímavá prednáška orientovaná na Priemysel 4.0 prof. Dr. Ing. Felicity Chromjakovej z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a mnoho ďalších.

Poobedňajšia časť bola rozdelená do troch sekcií.  S veľkým ohlasom sa stretla sekcia PhD študentov, kde si študenti vzájomne vymieňali skúsenosti a obohacovali sa svojimi poznatkami v oblastiach, v ktorých riešia svoje dizertačné práce v rámci študijného programu podnikový manažment.

Tento rok bola  veľkým obohatením konferencie aj početná účasť manažérov z podnikov, ktorí odprezentovali príklady v oblasti inovácii v konkrétnych podnikoch. Naopak, manažéri z praxe si vypočuli nové vedecké poznakty a posuny v oblasti inovácii z akademického prostredia.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.