O škole / Novinky

Fall Academic Training.

23. septembra 2013 sa na Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle (CityU) v Trenčíne členovia akademického zboru a ďalší pracovníci VŠM/CityU zúčastnili na každoročnom pracovne-programovom stretnutí, zvanom Fall Academic Training (F.A.T. alebo Orientation). Vypočuli si komplexné zhrnutie akademických výsledkov z uplynulého školského roka a program náročných úloh, ktoré bude VŠM riešiť v nastávajúcom školskom roku 2013/2014 – v roku komplexnej akreditácie VŠM. Po privítaní dekanom Griffinom sa tejto problematike venovali štyria predstavitelia VŠM, rektor prof. Branislav Lichardus, predseda Správnej rady VŠM Dr. Ján Rebro, prorektorka pre vedu, výskum a rozvoj prof. Soňa Ferenčíková a prodekanka Dr. Alena Bušíková.

Po úvodnom zasadnutí a obedovej prestávke nasledovali jednotlivé stretnutia katedier, kde si učitelia nielen vymenili svoje skúsenosti, ale tiež prebrali postupy a učebné metodológie pre ďalší akademický rok ako aj úlohy, vyplývajúce z prípravy komplexnej akreditácie.

Posledným bodom programu bolo zasadnutie Akademického senátu, na ktorom sa zúčastnil aj rektor VŠM. Slávnostnou večerou sa táto prospešná a úspešná akcia ukončila.

Legenda k fotografiám (prvý rad, zľava):
1. Dekan Griffin
2. Ranné stretnutie
3. Ranné stretnutie
4. Plenárne zasadnutie
5. Predstavenie nových učiteľov

Legenda k fotografiám (druhý rad, zľava)
1. Predseda Správnej rady Rebro
2. Prodekanka Bušíková
3. Prorektorka pre vedu, výskum a rozvoj Ferenčíková
4. Rektor Lichardus

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.