O škole / Novinky

Global Management Challenge

Milí študenti,

S radosťou Vám chceme oznámiť, že Vysoká škola finanční a správní opäť organizuje v spolupráci s Vysokou školou manažmentu najväčšiu súťaž na svete v oblasti simulácie stratégie riadenia spoločnosti, Global Management Challenge.

Modelové obchodné spoločnosti súťažia na virtuálnych trhoch EU, NAFTA a Internetu s cieľom dosiahnuť najvyššiu cenu za akciu a najlepšieho trhového postavenia na základe dosiahnutého zisku. Toto kritérium určí víťaznú spoločnosť na trhu a víťazný tím súťaže.

Touto formou by sme Vás chceli presvedčiť a podporiť, aby ste sa prihlásili a reprezentovali ako aj našu školu, tak aj seba a Vaše schopnosti. Víťazi národného kola súťaže sa zúčastnia medzinárodného kola GMC v Rusku.

Prvou cenou je MBA štúdium na VŠM/CityU zdarma pre všetkých členov víťazného tímu.

Registrácia do nového ročníka prebieha podľa pravidiel s uzávierkou do 30.10.2013.

Pre viac informácii o súťaži, navštívte: http://www.vsfs.cz/gmcsk/

V prípade otázok ohľadom registrácií a organizácii, kontaktujte Vysokú školu finanční a správní na e-mailovej adrese

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!

Fotky z minuloročného slávnostného vyhlásenia výsledkov:

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.