O škole / Novinky

Imatrikulácia 2013

V pondelok, 30.9.2013, sa na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave za účasti akademických funkcionárov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle uskutočnila imatrikulácia spojená so slávnostným otvorením školského roka 2013 / 2014. Počas tejto slávnostnej ceremónie študenti prvých ročníkov zložili imatrikulačný sľub a začlenili sa tak do širokej študentskej obce so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.