Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

MBA na Slovensku: V čom sa odlišuje od magisterského titulu?

Pri výbere štúdia by ste mali byť informovaní o všetkých možnostiach. Nie je titul ako titul. Aké sú rozdiely medzi magisterským titulom, ktorý je spolu s inžinierskym doménou slovenských škôl, a titulom Master of Business Administration (MBA), známym najmä zo zahraničia? Pozrime sa na ich výhody a nevýhody.

Základný rozdiel je v zameraní štúdia

Základný rozdiel je v zameraní a obsahu týchto typov štúdií. Master of Business Administration (MBA) trvá väčšinou jeden až dva roky. Niektoré MBA programy špeciálne vyžadujú skúsenosť z praxe. Či už sú to farmaceuti alebo IT pracovníci, ktorí sa chcú v zamestnaní dostať vyššie, alebo manažéri, ktorí si chcú v biznise rozšíriť možnosti. Prax však nemusí byť vždy podmienkou. Dvere k MBA nie sú zatvorené ani nadšencom ekonómie, absolventom vysokých škôl bez praxe s bakalárskym či magisterským štupňom. MBA sa tiež rozdeľuje podľa formy na denné štúdium, part-time štúdium, MBA pre vrcholových manažérov a štúdium online.

Titul ako prestíž

Titul Master of Business Administration vznikol v Spojených štátoch ešte v 19. storočí vplyvom priemyselnej revolúcie a z potreby vyššieho vzdelania pre manažérov. V druhej polovici 20. storočia sa rozvinul aj do európskych štátov. MBA patrí v Anglicku a Amerike k prestížnemu manažérskemu štúdiu, ktoré je najviac prínosné pre ľudí, ktorí už majú prax v odbore a chcú sa naučiť lepšie „plávať” v manažmente a ekonomike. Keďže je medzinárodne uznávaným, dnes MBA nie je novinkou ani na Slovensku. S prestížnym titulom máte omnoho vyššiu šancu uplatniť sa aj v zahraničí.

(Ne)docenenie magisterského titulu

Magisterský titul na Slovensku je v poslednej dekáde podceňovaný a nedocenený z pohľadu zamestnávateľov. Niet sa čomu čudovať, desiatky odborov na slovenských univerzitách sú pre trh nadbytočné. Všeobecne však platí, že sa nič nedá „škatulkovať” a výnimky potvrdzujú pravidlo. Vždy to, samozrejme, záleží od odboru, ktorý hľadáte, a ochoty vložiť do vzdelania kus svojho úsilia a samostatnosti. I keď mnoho študentov má ochotu učiť sa a rozvíjať, s osnovami na školách nič nespravia. Ak si chcete byť istí kvalitou, musíte sa poobzerať po zahraničí alebo súkromných školách, za ktoré si zaplatíte.

Teória vs. prax

Sú odbory, ktoré sú viac-menej teoretické, napr. filozofia, dejiny, štúdium slovenčiny, na rozdiel od odborov, pri ktorých je prax nevyhnutná, napr. žurnalistika, etnomuzikológia, technické smery či umelecké odbory. Trend je taký, že sa potláča to najdôležitejšie, čo zo študenta vie spraviť aspoň sčasti „hotového človeka” pre firmu - riešenie praktických príkladov a učenie sa od ľudí, ktorí sa v praxi pohybujú. Pri MBA štúdiu navštevujete prednášky plné cvičení, simulácií, prípadových štúdií, takže o praktický prínos nie je núdza. Ešte k tomu so spolužiakmi, z ktorých mnohí majú v biznise popredné miesto, takže núdzu by ste nemali mať ani o kontakty a ďalšie smerovanie.

Stáže a kontakt so zahraničím

Väčšina škôl, ktoré ponúkajú štúdium MBA, spolupracujú so zahraničnými univerzitami. Našou partnerskou univerzitou je City University of Seattle, ktorá vám ponúka absolvovať časť štúdia priamo v Seattle za slovenské školné. Stáže sú neodmysliteľnou súčasťou naberania skúseností a každá kvalitná vysoká škola by mala ponúkať spektrum zahraničných možností pre študenta.

Spojenie Mgr. a MBA do jedného

Aby ste mohli spojiť to dobré z oboch štúdií, môžete vyskúšať dvojitý alebo spoločný program našej školy, ktorý spája magisterské štúdium podnikového manažmentu s MBA programom partnerskej City University of Seattle. A teda nemať dilemu, ktoré štúdium si zvoliť, ale rovno ich absolvovať v jednom a hneď s dvoma titulmi - Mgr. aj MBA. Môžete študovať interaktívnou metódou s vyučujúcimi z praxe, naučiť sa perfektne angličtinu a, navyše, mať výhody denného študenta. Možnosti sú predsa neobmedzené!

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.