O škole / Novinky

Medzinárodný projekt na podporu malých a stredných podnikov.

Vysoká škola manažmentu sa stala členom tímu medzinárodného grantového projektu na podporu malých a stredných podnikov (SME), ktorý je spolufinancovaný z európskych fondov, v rámci grantového programu Leonardo da Vinci – Transfer inovácii.

Cieľom tohto projektu je identifikovanie vzdelávacích potrieb a následné vytvorenie vzdelávacieho e-learning portálu, ktorý by umožňoval majiteľom a manažérom malých firiem získavať nové a praktické vedomosti v oblasti strategického riadenia ich firiem.

Medzinárodný projektový tím pozostáva z organizácií a univerzít z 3 krajín. Slovenskú republiku reprezentuje Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Hlavným riešiteľom projektu je BIBS – vysoká škola a ďalej za Českú republiku je v projekte zapojená Mendelova univerzita v Brne, Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR a POPAI Central Europe. Švédsko je zastúpené vysokou školou Jönköping International Business School .

Riešiteľom projektu za Vysokú školu manažmentu je Mgr. Jozef Šimúth, PhD.

LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT
Under the Lifelong Learning Programme

Názov projektu:
Education in Strategic Management for SMEs managers/owners

Číslo projektu:
CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004

Akronym:
ESM for SMEs

Trvanie projektu:
24 mesiacov

Začiatok projektu:
12/2012

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.