Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente

V dňoch 18.-19. októbra 2013 sa v bratislavskej budove Vysokej školy manažmentu uskutočnil už 8. ročník medzinárodného workshopu zameraného na znalostný manažment. Za prítomnosti hostí, vyučujúcich a študentov počas dní odznelo 19 príspevkov, v ktorých sa autori z akademického ako aj podnikateľského prostredia v Českej republike, Fínsku a na Slovensku venovali výmene informácií o najnovších poznatkoch široko chápanej problematiky znalostného manažmentu. Autori vo svojich prezentáciach poskytli dobrý obraz o súčasnom vývoji a praxi znalostného manažmentu v strednej Európe i o odborných aktivitách v tejto oblasti na VŠM. Písané verzie príspevkov sú publikované v zborníku vydanom na CD Vysokou školou manažmentu v Trenčíne, ktorý je k dispozícii v knižnici.

Veľká vďaka patrí editorom prof. Jozefovi Hvoreckému, prof. Jozefovi Kelemenovi a Andrei Stropkovej, ako i členom organizačného výboru a ostatným kolegom, ktorí sa podieľali na príprave workshopu, ale predovšetkým všetkým účastníkom workshopu za hodnotné príspevky a vytvorenie dobrej, priateľskej pracovnej atmosféry.

Dovidenia pri ďalšom ročníku v 2014!

Abstrakty

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.