O škole / Novinky

Minierasmus na VŠM

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok,  30.11. 2020, sa Vysoká škola manažmentu opätovne zúčastnila podujatia MiniErasmus, realizovaného organizáciou Future Generation Europe.  

Tento rok sa podujatie MiniErasmus uskutočnilo v netradičnom online formáte a zúčastnili sa ho ako vždy študenti stredných škôl z celého Slovenska. Cieľom podujatia je, aby študenti mali lepšiu predstavu o tom, čo by mohli na ktorej škole študovať a čo môžu počas štúdia očakávať.  

VŠM pripravila pre prípadných záujemcov o štúdium na našej škole informačnú prednášku o podmienkach a spôsobe štúdia na VŠM, interaktívnu prednášku v anglickom jazyku na tému Psychohygiene for Mangers ako aj blok otázok a odpovedí (Q&A Session), v ktorej naše už skúsené študentky slovenského aj anglického programu odpovedali na početné otázky záujemcov.  

Veríme, že aj toto podujatie splnilo očakávania stredoškolských študentov a pomohlo im lepšie sa zorientovať v ponuke vysokých škôl, vrátane toho, čo ponúka Vysoká škola manažmentu. 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.