Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Obhajoby doktorandských dizertačných prác na VŠM po prvýkrát

Dňa 24.6.2013 sa na pôde VŠM uskutočnili prvé obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný program Znalostný manažment. Pred komisie pre obhajoby prestúpili Mgr. Alena Vícenová s prácou Manažment znalostí v medzinárodných fúziách a akvizíciach (školiteľka Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.) a Ing. Anton Keleši s prácou Partnerstvo v logistike ako determinant znalostnej ekonomiky (školiteľka Doc. Dr. Ing. Hansenová). Obaja svoje práce úspešne obhájili, čím získali prvé tituly PhD. udelené našou inštitúciou, a takýmto spôsobom zavŕšili prvé tri roky fungovania tohto štúdia u nás. K tomu im SRDEČNE BLAHOŽELÁME a pevne veríme, že ich vedecký a pedagogický rozvoj bude aj naďalej pokračovať.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.