Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Novinky zo Seattle

Prorektorka pre akademické záležitosti Denisa Hackett a vedúca študijného oddelenia Antónia Valašiková absolvovali v týždni od 28. októbra 2019 pracovné stretnutia so zástupcami zahraničných partnerov City University of Seattle v budove školy v centre Seattle. Na stretnutiach s vedúcimi predstaviteľmi jednotlivých oddelení školy boli prítomní aj zástupcovia z Českej republiky a Mexika.

Dôraz sa kládol na pokračovanie v zlepšovaní komunikácie a optimalizácií niektorých procesov. Zástupcom partnerov bol predstavený „Servis Request System“, čo je možnosť sledovania stavu spracovania prihlášok na štúdium, nový spôsob vytvárania udalostí do kalendára pre zverejňovanie na sociálne siete (Facebook, Instagram). Poukázalo sa aj na potrebu vytvoriť komunikačný most medzi akademickými pracovníkmi a oddeleniami poskytujúcimi služby študentom. Zároveň si zástupcovia partnerských škôl vymenili „best practices“ s ohľadom na služby spojené s prácou so študentami. Našim spoločným cieľom je nielen poskytovať stále lepšie služby študentom, ponúkať atraktívne študijné programy, ktoré reagujú na zmeny a potreby trhu práce, ale tiež poskytovať podporu a relevantné zdroje vyučujúcim.

Od akademického roka 2020/2021 sa aj na Slovensku bude ponúkať bakalársky program BSBA so zameraním na manažment umelej inteligencie. Program sa už ponúka v Seattle a reakcie naň sú výborné ako zo strany študentov, tak aj zo strany potencionálnych zamestnávateľov. Predmety pre podobné zameranie sa pripravujú aj pre MBA štúdium a postupne nahradia niektoré predmety aktuálneho študijného programu.

Potešilo nás náhodné stretnutie so študentom zo Slovenska, ktorý využíva možnosť absolvovať 1 trimester v Seattle. Reakcie študentov, ktorí vycestovali vďaka CityU mobility boli vždy veľmi pozitívne, preto povzbudzujme študentov, aby neváhali a získali nové skúsenosti štúdiom v zahraničí, na City University of Seattle.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.