Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Oznam o obhajobe dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Ing. Mareka Minárika sa uskutočnila pred komisiou pre obhajobu pre študijný odbor 3.3.15. Manažment, študijný program Znalostný manažment:

Dátum obhajoby: 20. júna 2014 o 10:00 hod.
Miesto obhajoby: Zasadacia miestnosť rektorátu, 2 poschodie, č.d. 201
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

Téma dizertačnej práce: Transakčné náklady a ich vplyv na konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR

Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Heda Hansenová

Oponenti: Prof. Dr. Ing. Menbere Tiruneh Workie, PhD.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Ing. Anton Keleši, PhD.
projektový manažér, GEFCO Slovakia

Prof. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Vedúci Katedry technológie a riadenia dopravy, Univerzita Pardubice

S predloženou doktorandskou dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na Referáte pre vedu a doktorandské štúdium, Panónska cesta 17, Bratislava, 2 poschodie, č. dverí 209.

Bratislava 10.6.2014

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.