Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Pomaturitné štúdium: 10 vecí, na ktoré treba prihliadať pri výbere vysokej školy

Pohľad do kalendára nám síce hovorí, že sme sa vnorili do letných mesiacov, kedy mnohí maturanti už majú jasno v tom, na ktorú vysokú školu by sa chceli dostať. Avšak pred nástupom na štúdium je dobré zopakovať si 10 vecí, ktoré by každý budúci študent vysokej školy mal od svojej alma mater očakávať.

Pomaturitné štúdium: 10 vecí, na ktoré treba prihliadať pri výbere vysokej školy

1.Študijný program s prepojením na prax

Dnes sa zamestnávatelia ohliadajú po zamestnancoch, ktorí popri teórii ovládajú aj praktické riešenie problémov, používajú kritické myslenie a majú akú-takú pracovnú prax (absolvovanú aj počas školy formou stáže). Kombinácia teórie a praxe by mala tvoriť DNA každého moderne zostaveného študijného programu a praktické príklady vyučované formou prípadových štúdií, projektov, kritických analýz, či simulácií musia byť integrálnou súčasťou štúdia.

2. Akcent na tzv. “soft skills”

Škola by mala popri tvrdej teórii rozvíjať tiež mäkké interpersonálne zručnosti. Učí študentov správne komunikovať, pracovať v tímoch, viesť mítingy, jednoducho viesť tú správnu biznis komunikáciu.

3. Akcent na výučbu jazykov

Ovládanie aspoň jedného svetového jazyka v písomnom a verbálnom prejave je dnes nutnosť. Nehovoriac o tom, že angličtina si na poli biznis komunikácie vyslúžila titul “lingua franca”. Či realizujeme obchodné zmluvy, podnikáme so zahraničím, cestujeme, zúčastňujeme sa medzinárodných seminárov či konferencií, bez angličtiny to nepôjde. Preto si vyberajte školu, ktorá uskutočňuje svoje programy tiež v angličtine.

4. Medzinárodný učiteľský zbor

Nie je nič lepšie pre študenta vysokej školy ako študovanie v medzinárodnom prostredí. Miešanie kultúr, jazykov a zvyklostí obohacuje študenta na celý život. Zahraniční vyučujúci so sebou popri vedomostiach prinášajú tiež kúsok svojho iného sveta, čo spestruje a zatraktívňuje akademické prostredie.

5. Mimoškolské aktivity

Vyžadujte, aby vaša budúca vysoká škola mala aktivity aj mimo školského rozvrhu. Študentské party, kluby, športové kluby a umelecké aktivity dotvárajú život vysokoškoláka. V rámci týchto spoločenských a športových aktivít sa formujú neformálne vzťahy a priateľstvá, ktoré do budúcna vytvárajú siete kontaktov aj v rámci pracovných vzťahov. Čo je lepšie ako v budúcnosti uzavrieť dobrý obchod s bývalým spolužiakom a kamarátom z vysokej?

6. Bohatosť a pestrosť študijných zdrojov

Dnes spoliehať sa na študijné zdroje publikované v slovenskom jazyku by bolo pre študenta krátkozraké. Kvalitná škola musí disponovať tiež katalógom zdrojov publikovaných v angličtine, prípadne v inom svetovom jazyku. Online databázy na internete, vedecké články a ďalšie online zdroje sú dnes samozrejmosťou na každej kvalitnej škole.

7. Online štúdium

Hľadáte flexibilitu v štúdiu? Chcete študovať vtedy, keď máte vy čas a nechcete byť viazaní rozvrhom? Kvalitné online štúdium vám dopraje flexibilitu, ktorú hľadáte. Nemusíte cestovať v zápchach, odísť od rodiny či zanechať športovú kariéru, stačí sa pripojiť na internet a študovať. Kvalitné online programy sú podporené prepracovanými komunikačnými portálmi a online zdrojmi vrátane webinárov, online diskusií, videoprednášok, online testov a ďalších nástrojov pre úspešné zvládnutie online štúdia.

8. Možnosť študovať v zahraničí

Uistite sa, že vami vybraná škola má mobilitné programy pre študentov. ERASMUS a ďalšie možnosti štúdia v zahraničí vytvárajú skvelé príležitosti vidieť svet a skúsiť štúdium aj za hranicami Slovenska. Preto si zistite, akú bohatú sieť partnerských škôl má tá vaša.

9. Kariérne centrum

Skončím štúdium a čo potom? Pomôcť mi môže kariérne centrum školy, kde odborný personál disponuje informáciami a kontaktmi na zamestnávateľov a firmy, ktoré ponúkajú študentom možnosti uplatnenia už počas školy. Pracovné stáže, brigády a výpomoc vo firmách vám otvoria dvere do skutočnej praxe v budúcnosti. Taktiež netreba zabudnúť na tzv. “mentoring programy”, kedy škola umožní študentom stretnúť sa s lídrami priemyslu a naživo sa inšpirovať ich osobným príbehom.

10. Spoločné programy so zahraničnými univerzitami

Nie je nič lepšie ako študovať spoločný program a získať dva diplomy. Či už na bakalárskom alebo magisterskom stupni, zistite si možnosti štúdia v spoločných programoch. Rozšírite tým svoju uplatniteľnosť v budúcnosti. Predmety spoločného študijného programu zabezpečené zahraničnou univerzitou spestria a obohatia vaše domáce štúdium.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.