Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Prečo sme sa spojili s Barça Innovation Hub?

Viac ako 2000 športovcov trénujúcich denne v Sports City, 120 tímov hrajúcich svoje zápasy každý víkend, 5 profesionálnych športov, 10 amatérskych sekcií, štadión s kapacitou takmer 100,000 divákov, 291 miliónov fanúšikov na celom svete, 3,5 milióna návštevníkov ročne. Toto je každodenný život FC Barcelona, každodenný svet privilegovaného prostredia v ktorom vzniklo športové laboratórium podporujúce dizajn, testovanie a vývoj nových myšlienok, vedomostí, produktov a služieb určených na podporu rozvoja športu. Toto športové laboratórium sa volá Barça Innovation Hub.

 

Na budúcnosť nazeráme cez vedomosti a otvorenú inovačnú kultúru

Akými zmenami bude prechádzať šport v nadchádzajúcom desaťročí? To je ťažká otázka na ktorú sa ťažko hľadajú odpovede. Inovačné centrum Barça Innovation Hub bolo zriadené ako strategický projekt FC Barcelona s cieľom presadzovania týchto zmien prostredníctvom svojich troch hlavných aktivít: vytvárania a zdieľania vedomostí, premenou týchto vedomostí na inovácie integrované do nových produktov a služieb a podporovania otvorenej, spolupracujúcej kultúry, ktorá umožňuje vytvárať ekosystém spolupráce medzi rôznymi hráčmi v oblasti športového priemyslu. Tieto tri hlavné aktivity nachádzajú priestor na realizáciu v športovom laboratóriu, ktoré podporuje 4 typy projektov: vedecký výskum, vývoj produktov a služieb, tréningový proces a organizáciu kongresov a konferencií.

Inovačné centrum Barça Innovation Hub je integrované do „FC Barcelona Knowledge Area“ a člení sa na 7 vzájomne prepojených oblastí: tímové športy, športový výkon, športová analýza a technológie, zdravie a zdravý životný štýl, zapojenie fanúšikov a big data, „smart“ športová infraštruktúra a sociálne inovácie. Týchto 7 oblastí replikuje prevádzkovú štruktúru klubu a je zodpovedných za výber a filtráciu všetkých projektov, ktoré formujú aktívnu zložku športového laboratória.

Jedným z fundamentálnych princípov Barça Innovation Hub je presvedčenie, že v rámci vedeckého výskumu a inovačného procesu a spoluprácou medzi rôznymi typmi subjektov dochádza ku generovaniu robustnejších výsledkov, ktoré sú vhodné a použiteľné pre potreby koncových užívateľov. V tomto duchu Barça Innovation Hub podporuje spoluprácu s univerzitami a výskumnými centrami, s inými klubmi a subjektami športu, sponzormi, svetovými značkami v sektore, investormi, start-upmi, študentami, športovcami a fanúšikmi.

Barça Universitas

Všetky Barça Innovation Hub aktivity a šírenie získaných vedomostí je realizované prostredníctvom programov združených v Barça Universitas. Táto platforma zahŕňa vzdelávacie aktivity, konferencie a kongresy. Obsahuje silný digitálny komponent poskytujúci exponenciálny charakter a globálny dosah. Od svojho vzniku v apríli 2017 Barça Universitas prepojila viac ako 3,000 študentov zo 65 krajín sveta v celkom 19 programoch navrhnutých expertami zo šporotvého sektora, ktorí pochádzajú z klubu FC Barcelona, akadémie La Masia vrátane externých spolupracovníkov, ktorí sú lídrami vo svojich špecializovaných oblastiach.

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.