Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Predĺženie deadline na odovzdanie prihlášok na PhD. štúdium znalostného manažmentu

Doktorandské štúdium znalostného manažmentu otvárame k 2. januáru 2014 v dennej forme ( s trvaním 3 roky) a v externej forme (s trvaním do 5 rokov). Študijný program pozostáva zo šiestich predmetov, ktoré sa vyučujú najmä v prvom ročníku štúdia v piatok alebo v sobotu, ďalej z vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a z vypracovania dizertačnej práce na vybranú tému.

Školné v externej forme štúdia v slovenčine je 1,500 eur/rok. Prihlášky je možné podávať najneskôr do 11. novembra 2013. Kontaktnou osobou školy je administratívna koordinátorka programu, pani Roberta Sokolová.

Viac informácií, vrátane podmienok prijatia, nájdete na našej stránke http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-sj/phd-znalostny-manazment/ alebo ich získate zaslaním emailu na , prípadne telefonicky na 0903 228 560.

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.