Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Slávnostné odovzdanie Značky DS 2012

 

Milé kolegyne a kolegovia, vážené dámy a páni,

Je mi cťou prebrať za prvú súkromnú vysokú školu, Vysokú školu manažmentu, Diploma Supplement Label za rok 2012, udeľovaný prvý raz na Slovensku.

O pár týždňov neskôr bolo oznámené, že sa naša škola umiestnila v rámci Webometrics vo svetovom rebríčku obchodných škôl medzi prvými 300, v Európe medzi prvými sto a na Slovensku na prvom mieste. Pri všetkej skromnosti oba tieto výsledky prispievajú k objektivizovaniu pohľadu na súkromné vysoké školstvo, na ktorom už dnes u nás študuje takmer 20% z celkového počtu vysokoškolákov.

Naša škola neprišla do vzdelávacieho priestoru na Slovensku pred 13 rokmi s prázdnymi rukami – ale s cieľom prispieť, inovovať a obohatiť tento priestor na jednej strane prevzatím pravidiel a skúseností našej materskej inštitúcie, City University of Seattle, ktorá u nás pôsobí už 22 rokov a na druhej strane prispievame tiež vlastným študijným programom znalostného manažmentu. Tak napríklad sme pred 12 rokmi zaviedli skutočné elektronické odhaľovanie plagiátorstva, máme on-line prepracovaný systém externého štúdia a kreditový systém sme používali už pred jeho oficiálnym zavedením v SR.

Predchodcom Dodatku k diplomu bol u nás oficiálny transcript - výpis všetkých absolvovaných predmetov a hodnotení štúdia a školy ako takej. Keď sa naše študijné oddelenie oboznámilo s požiadavkami na získanie značky DS label, ukázalo sa, že základné údaje máme a treba ich len doplniť a upraviť, pričom sme vďační za cenné rady a pomoc bolonským expertkám, pani doc. Staškovej, pani doc. Farkašovej a pani Mgr. Šmálovej. Vysoko si ceníme prácu nášho študijného oddelenia, najmä vedúcej pani Ing. Valašíkovej a pani Ing.Sládečkovej.

Diploma Supplement, spolu so slovenským diplomom VŠM, alebo s americkým City University, sú bránou pre našich študentov nielen na trh práce, ale aj na ďalšie štúdium doma i v zahraničí.

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.