Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Štipendium bývalého veľvyslanca SR v USA Petra Buriana pre rómskeho študenta

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí informuje o iniciatíve štipendia bývalého veľvyslanca SR v USA, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Petra Buriana. Iniciatíva vznikla počas jeho predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, v spolupráci s honorárnymi konzulmi SR v USA. Ide o štipendium pre rómskych študentov s cieľom podporiť ich snahu o získanie vysokoškolského vzdelania v oblasti manažmentu.

Štipendium je určené pre rómskych študentov, pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín na Slovensku. Podstatou štipendia je podpora jedného študenta počas troch rokov za účelom ukončenia bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Business Management na Vysokej škole manažmentu (School of Management / City University of Seattle) v Trenčíne. Aktuálne už v rámci tohto štipendia študuje od akademického roka 2012/2013 prvý úspešný uchádzač.

Podrobné informácie o podmienkach štipendia, termínoch prihlášok a výberového konania sú dostupné v prílohe.

Informácie o podmienkach štipendia, termínoch prihlášok a výberového konania.  (pdf; 241,04 kB)
Conditions of the scholarship, terms of applications and selection procedure.  (pdf; 232,85 kB)

 

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.