O škole / Novinky

Stretnutie s absolventmi letných online kurzov

Dňa 15.8.2013 sa vo večerných hodinách uskutočnilo na pôde VŠM / CityU na Panónskej ceste 17 stretnutie s absolventmi letných online kurzov "projektového manažmentu" a "verbálnej komunikácie". Po prvýkrát mali študenti možnosť fyzického stretnutia so svojimi vyučujúcimi Zuzanou Melicheríkovou, PhD. a Mgr. Bohumilom Kernom, ktorých dovtedy poznali iba z online prostredia a diskusií na portáli Moodle. Na stretnutí sa zúčastnili za VŠM tiež prodekanka Alena Bušíková, PhD. a riaditeľ pre marketing a rozvoj Mgr. Branislav Zlocha. Po krátkom úvode a prezentácii výsledkov online testov mali študenti možnosť podeliť sa s organizátormi so svojimi skúsenosťami zo štúdia v online prostredí a porovnať ho so štúdiom prezenčným. Všetci študenti sa vyjadrili, že im metódy štúdia vyhovovali a celkovo vyjadrili spokojnosť s vedením a organizáciou online štúdia. Na záver stretnutia si študenti prevzali certifikáty o absolvovaní online kurzov. Gratulujeme všetkým úspešným absolventom letného online štúdia VŠM / City University of Seattle a tešíme sa na ďalšie stretnutia v online kurzoch!


 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.