Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Stretnutie s absolventmi letných online kurzov

Dňa 15.8.2013 sa vo večerných hodinách uskutočnilo na pôde VŠM / CityU na Panónskej ceste 17 stretnutie s absolventmi letných online kurzov "projektového manažmentu" a "verbálnej komunikácie". Po prvýkrát mali študenti možnosť fyzického stretnutia so svojimi vyučujúcimi Zuzanou Melicheríkovou, PhD. a Mgr. Bohumilom Kernom, ktorých dovtedy poznali iba z online prostredia a diskusií na portáli Moodle. Na stretnutí sa zúčastnili za VŠM tiež prodekanka Alena Bušíková, PhD. a riaditeľ pre marketing a rozvoj Mgr. Branislav Zlocha. Po krátkom úvode a prezentácii výsledkov online testov mali študenti možnosť podeliť sa s organizátormi so svojimi skúsenosťami zo štúdia v online prostredí a porovnať ho so štúdiom prezenčným. Všetci študenti sa vyjadrili, že im metódy štúdia vyhovovali a celkovo vyjadrili spokojnosť s vedením a organizáciou online štúdia. Na záver stretnutia si študenti prevzali certifikáty o absolvovaní online kurzov. Gratulujeme všetkým úspešným absolventom letného online štúdia VŠM / City University of Seattle a tešíme sa na ďalšie stretnutia v online kurzoch!


 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.