O škole / Novinky

Študentské poradenské centrum

Milí študenti, s radosťou vám oznamujeme, že poradenské centrum nadviazalo spoluprácu s psychologičkou a terapeutkou Dr. Tomkovou. Táto spolupráca rozširuje možnosti poradenstva aj nad rámec služieb poradenského centra. Viac o službách poradenského centra nájdete na http://www.vsm.sk/svk/studenti/studentske-poradenske-centrum/ , alebo sa príďte osobne na číslo dverí 302.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.