Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Umelá inteligencia ako súčasť biznis programu BSBA

Akademický partner VŠM, City University of Seattle významným spôsobom inovuje svoje študijné programy s cieľom zabezpečiť ich aktuálnosť a tým pripravenosť svojich absolventov pre prax. Preto škola prichádza s inováciou integrovať do bakalárskeho štúdia "Business Administration" nové predmety so zameraním na umelú inteligenciu a technológie. Touto aktualizáciou študijného programu sa CityU hlási k univerzitám, ktoré zohľadňujú najnovšie trendy v riadení a biznise.

Nové predmety študijného programu s akcentom na technológie a aplikácie umelej inteligencie v riadení:

BUS 330 - Economic Analysis for Business Decisions (5)

This course applies microeconomics and macroeconomics theories to real world scenarios. The primary objective of the course is to teach students how to utilize analytical tools that help to gain an in-depth understanding of the business environment; make sense of the strategic interactions of enterprises; and facilitate effective economic decision making. The concepts familiarize students with market structure, dynamics, and behaviors, including how producers and consumers interact with one another and shape market behaviors. Key topics include consumer theory, intertemporal decisions, market structure, decisions under risk, externalities and market failures, economic forces, and business cycles. Upon completion of this course, students will possess sufficient knowledge and skills to make proper judgements regarding the likely consequences of various economic events.

BUS 420 - Artificial Intelligence (AI) Business Applications (5)

The purpose of this course is to address business applications of AI with an emphasis on Deep Learning applications. This course consists of a series of workshops/case studies to give students hands-on experience related to data analysis and pattern recognition with deep learning. Key topics include image classification, clustering, forecasting, predictive analytics, language processing, and text analytics.

BUS 424 - Fundamentals of AI (5)

The purpose of this course is to enable students to develop a well-rounded understanding of artificial intelligence and its methods. The key objective is to help students comprehend the history of AI and recent developments and techniques in the field and, in particular, Deep Learning methods. An emphasis is placed on equipping students with a working knowledge of basic Machine Learning and Deep Learning, how they work, and in what situations they can be most effective and applicable. Key topics include introduction to AI, Machine Learning and optimization, Neural Networks and Deep Learning, Supervised Learning, Unsupervised Learning, and Reinforcement Learning.

BUS 300 - Business Dynamics (5)

This course is designed to help students understand the external environment, its building blocks, characteristics, behaviors, and impacts on organizations. The design of this class is informed by the fundamental principle that strategic success results from matching the complexity of the company with the complexity of its external environment. Accordingly, a manager’s knowledge and analysis of the external forces and variables (e.g., economic, social, cultural, political, legal, technological, and competitive forces) represent a key component of strategic decision making. In this class, the external environment is recognized as a complex system; therefore, students will be equipped with proper analytical perspectives and tools from Complexity Science to make sense of the market’s behaviors. Primary topics include the external environment as a complex system, the role of the external analysis in strategic planning and decision making, and external forces, variables, and their impacts.

Viac informácií o študijnom programe "Bachelor of Science in Business Administration" nájdete tiež v blogu CityU of Seattle TU.

Poznámka: Aktualizovaný študijný program BSBA sa bude týkať nových študentov prijatých od akademického roka 2019/2020.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.