Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Verejné vs. Súkromné vysoké školy na Slovensku

Dňa 18.11.2013 sa v Trenčíne uskutočnila diskusia na tému „Verejné vs. Súkromné vysoké školy na Slovensku. Hoci sa téma diskusie nedotýkala priamo Nežnej revolúcie, či Medzinárodného študentstva, bola zorganizovaná práve za účelom spomienky na tieto dve významné udalosti.

Diskutujúcimi boli rektori oboch vysokých škôl v Trenčíne, Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. – rektor Vysokej školy manažmentu v Trenčíne a doc.Ing.Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka, Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. - prorektor pre medzinárodné vzťahy a programy, Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. - riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR a Mgr. David Palaščák - Tajomník pre akademické záležitosti ŠRVŠ.

Diskusiu slávnostne otvorili svojimi príhovormi rektori oboch vysokých škôl, v ktorých si zároveň zaspomínali na udalosti zo 16. a17. novembra 1989. Rektori nezabudli spomenúť aj 17. november 1931, ktorý si dodnes pripomíname v podobe Medzinárodného dňa študentstva. Po príhovoroch otvoril diskusiu moderátor Juraj Tilesch, BSBA, bývalý predseda Študentskej rady vysokých škôl a absolvent Vysokej školy manažmentu v Trenčíne.

 

Počas diskusie sa prebrali rôzne témy, ako porovnanie on-line štúdia a externého štúdia, váha certifikátov získaných na zahraničných univerzitách, rozdiely v prístupe ku študentovi na súkromných a verejných vysokých školách, ako aj financovanie vysokého školstva. Na konci diskusie ostal priestor aj pre otázky zo strany obecenstva, ktoré bolo tvorené poväčšine študentmi a mladými ľuďmi. Po diskusii nasledoval krátky hudobný program v podaní študentov Vysokej školy manažmentu v Trenčíne – Lucie Záhradníčkovej (klavír) a Vladimíra Gašpara (akordeón, saxofón).

Ako organizátorky hodnotíme podujatie zorganizované na počesť Medzinárodného dňa študentstva ako úspešné a sme pripravené v podobných diskusiách pre študentov a mladých ľudí pokračovať aj na ďalej.

Martina Jurčáková
Predsedníčka Študentského parlamentu Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Tajomníčka pre zahraničné záležitosti Študentskej rady vysokých škôl

Petra Rendková
Tajomníčka pre PR záležitosti Študentskej rady vysokých škôl

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.