Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Viete, aký je rozdiel medzi astronautami medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a študentami VŠM/CityU?

Alebo viete, že hodnoty CO2 vo vzduchu majú vplyv na správne fungovanie mozgu či bolesti hlavy?

VŠM uskutočnila v jesennom trimestri porovnávací výskum hodnôt CO2 v školských priestoroch budovy v Bratislave, ktoré sa udávajú v jednotkách ppm (parts per million). Na základe získaných údajov zo snímačov vzduchotechniky sme zistili, že študenti VŠM/CityU majú v učebniach v priemere 5,9 násobne nižšiu koncentráciu CO2, ako astronauti NASA vo vesmíre! Podľa nameraných hodnôt bola najvyššia koncentrácia CO2 počas jesenného trimestra nameraná začiatkom novembra a predstavovala úroveň 1,209 ppm. Podľa výskumov NASA, každý nárast koncentrácie CO2 v priestore o 1,316 ppm dvojnásobne zvyšuje pravdepodobnosť bolestí hlavy. Zároveň výskumy Harvard University ukazujú negatívny vplyv vyšších koncentrácií CO2 na kognitívne procesy, ako schopnosť učiť sa, kriticky myslieť, či správne sa rozhodovať. 

VŠM/CityU sa inštaláciou snímačov CO2 a VOC stala prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá dokáže merať koncentrácie CO2 a VOC (volatile organic compounds) v priestoroch školy a automaticky zvyšovať prívod čerstvého filtrovaného vzduchu do učební tak, aby naši študenti študovali v zdravom pracovnom prostredí, ktoré podporuje učenie a ktoré priaznivo vplýva na organizmus. 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.