Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Voľba rektorky

     

VŠM povedie aj naďalej súčasná rektorka Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

Akademický senát VŠM dňa 22.2.2022 zvolil za kandidátku na rektorku pre ďalšie funkčné obdobie (26.5.2022 – 26.5.2026) súčasnú rektorku Dr.h.c. prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD. Správna rada VŠM tento návrh dňa 8.3.2022 jednomyseľne schválila. 

Po vymenovaní do funkcie prezidentkou SR sa p. rektorka ujme svojej funkcie na ďalšie 4 roky, t.j. do 26.5.2026.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.