Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM oslávila 20-ročné jubileum

Dňa 1.12.2019 Vysoká škola manažmentu (VŠM)/City University of Seattle programy oslávila svoje dvadsaťročné jubileum. V rámci osláv, ktoré sa uskutočnili v reprezentačných priestoroch budovy školy na Panónskej ceste v Petržalke privítala rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. celý rad významných hostí z akademického prostredia, SAV, verejnej správy i praxe, členov správnej a vedeckej rady školy ako aj bývalých a súčasných zamestnancov.


                    

Rektorka VŠM prof. Hekelová vo svojom úvodnom prejave zhrnula pôsobenie vysokej školy v oblasti pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti počas dvadsiatich rokov, pričom vyzdvihla poslanie VŠM ako školy, ktorá pripravuje absolventov v oblastiach manažmentu so silným akcentom na prax tak, aby boli absolventi čo najlepšie pripravení aplikovať nadobudnuté vedomosti v podnikovej praxi. Po úvodnom prejave rektorky VŠM vystúpil predseda Správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA, ktorý stál pred takmer tridsiatimi rokmi pri príchode City University of Seattle na Slovensko. Práve na jej základe a programoch vznikla v roku 1999 Vysoká škola manažmentu. Ján Rebro v krátkej retrospektíve poukázal na dôležitosť vstupu City University na slovenský trh vysokoškolského štúdia a následného zriadenia VŠM zákonom v Národnej rade Slovenskej republiky, vďaka čomu majú dnes študenti možnosť zapojiť sa do akreditovaných študijných programov v angličtine alebo slovenčine a získať buď slovenský a/alebo americký vysokoškolský diplom.

Po prejave predsedu Správnej rady VŠM vystúpili so zdravicami manželka prvého rektora VŠM prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc., MUDr. Eva Kellerová, DrSc., rektor Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a predseda učenej spoločnosti SAV prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. i starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka, Ing. Ján Hrčka. Sprievodný kultúrny program v podobe hudobných vstupov bol o to zaujímavejší, že vystúpili absolventky VŠM a skvelé speváčky, Dominika Stará a Anabela Mollová. Po slávnostných príhovoroch pokračoval spoločenský večer rautom, spomienkami a diskusiami na témy ďalšieho rozvoja a prínosu Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle ako priekopníka súkromného vysokého školstva na Slovensku.

 
                             slávnostný príhovor prof. Ing. Edity Hekelovej, PhD., rektorky VŠM

Publicita osláv VŠM v médiách s fotografiami:

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.