Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM privítala stredoškolákov

V rámci projektu Minierasmus privítala VŠM od pondelka 21.11.2016 celkom 15 študentov stredných škôl, ktorí budú mať počas troch dní možnosť absolvovať štúdium a prednášky u renomovaných odborníkov VŠM a City University of Seattle. Okrem možnosti zúčastniť sa na výučbe budú mať študenti príležitosť stretnutia s úspešnými absolventami VŠM/CityU of Seattle, ktorí pretavujú svoje nadobudnuté vedomosti do rozbehu vlastnej firmy a projektov. Viac informácií o projekte Minierasmus nájdete tu: http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus/

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.