Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Vysoká škola manažmentu a City University of Seattle získali grant USAID na obnovu školy v Bratislave

Vysoká škola manažmentu a City University of Seattle získali grant USAID na obnovu budovy školy v Bratislave

Bratislava 12.9.2017 – Vysoká škola manažmentu (VŠM) v partnerstve so City University of Seattle získala od americkej vládnej agentúry U.S. Agency for International Development (USAID) grant na obnovu budovy školy s cieľom poskytnúť študentom škôl a zamestnancom vyšší komfort, ktorý prispeje k skvalitneniu podmienok štúdia spoločných študijných programov, ktoré VŠM a City University rozvíjajú na Slovensku už takmer tri desaťročia. Nenávratný finančný príspevok vo výške 500.000 USD zabezpečí obnovu učební, sociálnych zariadení, kúrenia a vzduchotechniky, výťahov, inštaláciu LED osvetlenia, renováciu vstupného vestibulu ako aj obnovu náterov a podláh školských priestorov.

Od slávnostného uvedenia bratislavskej budovy do prevádzky v roku 2003 ubehlo už viac ako 14 rokov a školské priestory si už vyžadujú obnovu smerujúcu k zlepšeniu podmienok štúdia a komfortu študentov a zamestnancov. Ako sa vyjadrila rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.: „veríme, že rekonštrukcia priestorov školy vytvorí príjemné prostredie pre štúdium študentov a prácu učiteľov i ostatných zamestnancov školy a prispeje tak k ich vyššej spokojnosti“. Slávnostného ceremoniálu zahájenia projektu, ktorý sa uskutočnil na pôde školy 12. septembra 2017, sa zúčastnili veľvyslanec USA pán Adam Sterling, tlačový ataché veľvyslanectva USA pán Griffin Rozell, rektorka VŠM prof. Ing. Edita Heleková, PhD., predseda správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA, pán David Griffin, PhD. za City University of Seattle, zástupca starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka pán Mgr. Ing. Michal Radosa, študenti a zamestnanci školy a ďalší hostia. Ako sa vyjadril veľvyslanec USA pán Adam Sterling: „Programy City University of Seattle uskutočňované v spolupráci s Vysokou školou manažmentu sú jedinými programami americkej univerzity na Slovensku a denne sa stretávam s úspěšnými absolventmi tejto školy, ktorí zastávajú významné posty v hospodárstve Slovenska.“

Vysoká škola manažmentu (VŠM) ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku v spolupráci so City University of Seattle uskutočňuje akreditované študijné programy v podnikovom manažmente na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské), rigorózne konanie a zároveň umožňuje študentom získať aj americké diplomy BSBA (Bachelor of Science in Business Administration) a MBA (Master of Business Administration).

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.