Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Zmluva o duálnom programe bakalárskeho štúdia Podnikový manažment

(v študijnom odbore „Ekonómia a manažment“) medzi vysokými školami: 

Vysoká škola manažmentu v Bratislave a Turkestan University of New Innovations v Bukhare. 

Na dnešnej (10.8.2023) slávnostnej online ceremónii Vysoká škola manažmentu, reprezentovaná jej rektorkou Dr.h.c. prof. Ing. Editou Hekelovou, PhD., podpísala zmluvu s univerzitou Turkestan University of New Innovations v Uzbekistane, reprezentovanou jej riaditeľom Y.B. Jalilovom. 

Zmluva bola podpísaná na roky 2023 až 2027 v rámci študijného program Podnikový manažment a štúdium budeprebiehať v anglickom jazyku. Po jeho ukončení študenti získajú obidva diplomy (titul Bc): diplom Vysokej školymanažmentu a Turkestan University of New Innovations.

 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.