Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Oznam rektorky VŠM

VŠM má vytvorený krízový pracovný štáb pod vedením rektorky školy, ktorý monitoruje situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 a v prípade potreby  aktualizuje usmernenia na webe školy a realizuje potrebné preventívne opatrenia.

Počnúc 1. júnom 2020 dochádza aj na VŠM k zmierneniu doteraz realizovaných opatrení zavedených v súvislosti so šírením vírusu COVID-19.

Vstup do budovy je pre zamestnancov umožnený, výhradne však s rúškom na tvári. Každému, kto bude vstupovať do budovy sa s platnosťou od 1.6.2020 zmeria telesná teplota na recepcii školy. Pri zvýšenej teplote nad 38° C bude zamestnancovi vstup zakázaný. Odporúča sa tiež použiť dezinfekčný prostriedok na ruky, umiestnený na stojane pri výťahoch.

Pre študentov do konca trimestra naďalej platí forma výučby dištančnou (online) formou, vrátane skúšok. V nevyhnutných prípadoch je fyzickú návštevu školy potrebné dohodnúť si s konkrétnym pracovníkom, kompetentným podľa účelu návštevy (mailom alebo telefonicky), a to v úradných hodinách, pričom platia tie isté hygienické opatrenia pri vstupe do budovy ako pre zamestnancov. 

Štátne skúšky v dňoch 16.-17.-18.-19.6. 2020 absolvujú študenti v budove školy (v Bratislave aj Trenčíne) prezenčnou formou (t.j. za fyzickej účasti študenta), pričom budú dodržané všetky prísne hygienické opatrenia (rúško, dezinfekcia, potrebný odstup a pod.). Študentom, ktorí sa zaregistrovali na štátne skúšky, budú včas zaslané zo študijného oddelenia konkrétne informácie (vrátane presného harmonogramu), ktoré treba rešpektovať.  

Promócie sa v akademickom roku 2019/2020 vzhľadom na situáciu neuskutočnia.

Všetky usmernenia a opatrenia, ktoré sa realizujú, vychádzajú z nariadení a usmernení relevantných orgánov – Ministerstvo zdravotníctva SR,  Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad hlavného hygienika SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.

 

V Bratislave, 25.5.2020                                  

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka VŠM

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.