Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Úvod

Ponuka akreditovaných programov

 

Číslo Akreditovaný program Stupeň štúdia Forma štúdia Dĺžka štúdia Akademický titul
1 podnikový manažment 1. denná 3 Bc.
2 podnikový manažment 1. externá 4 Bc.
3 podnikový manažment 2. denná 2 Mgr.
4 podnikový manažment 2. externá 2,5 Mgr.
           

 

Akreditácia City University of Seattle

Vysokú kvalitu študijných programov City University of Seattle na úrovni štúdia "Bachelor of Business Administration" a štúdia "Master of Business Administration" zaručuje inštitucionálna akreditácia "Northwest Commission on Colleges and Universities" (NWCCU). Škola manažmentu City University of Seattle je zároveň držiteľom akreditácie "Accreditation Council for Business Schools and Programs" (ACBSP). Podľa štatistiky prestížneho časopisu Forbes Magazine sa City University of Seattle zaradila do rebríčka Top 20 Cyber Schools a bakalárske online programy CityU of Seattle sa podľa rebríčka US NEWS zaradili do "top" 50 programov v USA. CityU of Seattle realizuje svoje vzdelávacie aktivity okrem USA tiež v Kanade, Mexiku, Číne, na Slovensku, v Českej republike a Švajčiarsku.

Evaluácia VŠM Európskou asociáciou univerzít

Popri procesoch akreditácie, VŠM, ako jediná zo súkromných vysokých škôl na Slovensku, úspešne absolvovala v roku 2007 projekt inštitucionálnej evaluácie, ktorý bol uskutočnený prestížnou European University Association (EUA). Projekt mal rovnaký charakter ako väčšina systémov zabezpečenia kvality, t. j. nezávislé hodnotenie kvality, cielené využitie interného a externého aspektu zabezpečenia kvality, účasť rozdielnych podielnikov a zverejnenie výsledkov. Predmetom inštitucionálneho hodnotenia bola samotná vysoká škola, jej celkový stav, organizácia, zamestnanci, manažment, študenti, absolventi, výsledky i uvažovaný ďalší rozvoj. Mimoriadna pozornosť bola venovaná oblastiam vedy, výskumu a bolonskému procesu. Samotné hodnotenie bolo vykonané v troch krokoch: sebahodnotenie VŠM prostredníctvom sebahodnotiacej správy, návštevy európskeho evaluačného tímu EUA a zverejnenie hodnotiacej správy VŠM. Tento model je všeobecne akceptovaný ako základ európskeho zabezpečenia kvality. Projekt využíva koncepciu kvality „súlad so zámerom alebo cieľom vysokej školy“. Ide o najakceptovanejšiu koncepciu pre vnútornú kvalitu vysokoškolskej inštitúcie v európskom kontexte. EUA Report

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.