Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Študenti

Služby študentom

Študenti Vysokej školy manažmentu  v Bratislave majú široké možnosti využitia rôznych služieb študentom, ktoré škola zabezpečuje s cieľom vytvárať kvalitné akademické prostredie. Do ponuky služieb patria najmä:

 • Knižnice,
 • PC laboratóriá,
 • Ubytovacie služby (TN),
 • Wi-Fi pripojenie,
 • Služby stredísk IT,
 • On-line databázy,
 • Odborné konzultácie,
 • Centrá kariérneho poradenstva,
 • Centrá pre výpožičky študijných materiálov,
 • Možnosti práce na škole,
 • Zapojenie sa do študentského parlamentu,
 • Zapojenie sa do Akademického senátu školy,
 • Individuálny prístup študijných poradcov.
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.