Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Slovensky / Slovensky

test menu

Uchadzači pozor!

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého záujmu o štúdium v školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli akceptovať prihlášky aj po uzávierke, ktorá bola stanovená na 30. 4. 2012

more...
Študujte na VŠM/CityU
close

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého záujmu o štúdium v školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli akceptovať prihlášky aj po uzávierke, ktorá bola stanovená na 30. 4. 2012.

 

 

International Workshop

For the seventh time, the VŠM School of Management, Trenčín, Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM).

more...
Workshop on Knowledge Management
close

For the seventh time, the VŠM School of Management, Trenčín, Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM). The IWKM meetings are devoted to mutual exchange of actual research results and professional opinions as well as to productive informal discussions on the broadly comprehended field of knowledge management and a large spectrum of related topics in economy, technology, social and cultural studies, etc.

It will be our honour to meet you as a participant of the 7th IWKM organized this year on October 19-20, 2012 in the VŠM building in Bratislava.

Internship Program

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program.

more...
Internship Program
close

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program with a deadline of October 15, 2012. Bratislava, Slovakia ­ September 6, 2012 ­ The Slovak-American Foundation (SAF) inaugurated now more than a year ago concluded three very successful application rounds with a high number of applications. The SAF program generated a great interest both in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program. The Professional Internship Program is open for university students and recent graduates with a focus on entrepreneurship, providing a scholarship of up to $30,000 USD to spend up to 12 months in the U.S.

Bakalárske štúdium

Bc. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Bakalárske štúdium
close

Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z ústnej skúšky z dvoch profilových oblastí (manažment/ekonómia a marketing/komunikácia) a obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v U.S.A. Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratisleva a Trenčíne.

Magisterské štúdium

Mgr. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Magisterské štúdium
close

Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

 

Best student´s paper

Dňa 19. apríla sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnilo vyhodnotenie najlepších študentských prác. Zo všetkých zaslaných prác v rôznych oblastiach bolo vybratých 10 prác, ktoré študenti prezentovali pred vynikajúcim obecenstvom tvoreným učiteľmi a študentmi školy.


Daruj 2 % a podpor projekty Občianskeho združenia VŠM

Vysoká škola manažmentu iniciovala zriadenie občianskeho združenia, ktorého cieľom je podpora vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít školy, rozvoj štipendijného fondu, organizácia mimoškolských športových aktivít študentov a zamestnancov školy, organizovanie výmenných študijných pobytov a akcií zameraných na prevenciu zdravia pred civilizačnými chorobami.


Súťažte s nami!

Vysoká škola manažmentu | City University of Seattle pripravila pre uchádzačov o štúdium vedomostnú súťaž. Zo všetkých správnych odpovedí bude vylosovaný víťaz, ktorý získa štipendium v hodnote 50 % ceny prvého ročníka štúdia. Taktiež oceníme ďalších uchádzačov vecnými cenami.


Nová web stránka

Výhercovia vedomostnej súťaže "Súťažte s nami" 1.CENA - Štipendium 50 % ceny prvého ročníka štúdia Viera Jurášková, Prešov Tričká: 1. Simona Androvičšová, Topoľníky 2. Michal Bečka, Topoľčany 3. Juraj Čermák, Žilina 4. Ivan Čapkovič, Bratislava 5. Katarína Chrenová, Bratislava 6. Ana Palíková, Bratislava 7. Zuzana Fiťmová, Michalovce 8. Zuzana Šopincová, Bratislava 9. Katarírna Žuchová, Považská Bystrica 10. Martina Ciberejová, Bratislava Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za priazeň. Veríme, že v najbližšej súťaži sa šťastie usmeje práve na Vás!


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.