Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Slovensky / Slovensky

test menu

Uchadzači pozor!

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého záujmu o štúdium v školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli akceptovať prihlášky aj po uzávierke, ktorá bola stanovená na 30. 4. 2012

more...
Študujte na VŠM/CityU
close

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého záujmu o štúdium v školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli akceptovať prihlášky aj po uzávierke, ktorá bola stanovená na 30. 4. 2012.

 

 

International Workshop

For the seventh time, the VŠM School of Management, Trenčín, Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM).

more...
Workshop on Knowledge Management
close

For the seventh time, the VŠM School of Management, Trenčín, Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM). The IWKM meetings are devoted to mutual exchange of actual research results and professional opinions as well as to productive informal discussions on the broadly comprehended field of knowledge management and a large spectrum of related topics in economy, technology, social and cultural studies, etc.

It will be our honour to meet you as a participant of the 7th IWKM organized this year on October 19-20, 2012 in the VŠM building in Bratislava.

Internship Program

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program.

more...
Internship Program
close

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program with a deadline of October 15, 2012. Bratislava, Slovakia ­ September 6, 2012 ­ The Slovak-American Foundation (SAF) inaugurated now more than a year ago concluded three very successful application rounds with a high number of applications. The SAF program generated a great interest both in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program. The Professional Internship Program is open for university students and recent graduates with a focus on entrepreneurship, providing a scholarship of up to $30,000 USD to spend up to 12 months in the U.S.

Bakalárske štúdium

Bc. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Bakalárske štúdium
close

Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z ústnej skúšky z dvoch profilových oblastí (manažment/ekonómia a marketing/komunikácia) a obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v U.S.A. Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratisleva a Trenčíne.

Magisterské štúdium

Mgr. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Magisterské štúdium
close

Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

 

81% spokojných študentov VŠM so svojou školou

Dotazník študentov 2008/2009 V dňoch 29.4.2009 – 12.5.2009 prebehol prieskum zameraný na spokojnosť študentov a kvalitu poskytovaných služieb na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle. Dotazník vyplnilo 524 študentov za obe pobočky Bratislavu a Trenčín. Výsledok dotazníku si môžete stiahnuť tu.


Medzinárodná vedecká konferencia "Management Challenges in the 21st Century"

Dňa 28. apríla 2009 sa na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave pri príležitosti 10. výročia jej založenia uskutočnil prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Management Challenges in the 21st Century". Prvý ročník konferencie sa konal pod záštitou guvernéra Národnej banky Slovenska Ivana Šramka, a bol venovaný tématike "Managing the Unexpected: Crisis and its Impact on Companies Doing Business in Slovakia".


Vyhrajte štipendium na MBA štúdium

Zapojte sa do prestížnej súťaže týždenníka TREND. Predplatitelia TRENDU môžu od 28. mája do 25. júna súťažiť v angličtine o štipendium v hodnote 9 825 € na MBA štúdium na Vysokej škole manažmentu | City University of Seattle. Štúdium trvá približne 18 mesiacov a prebieha víkendovou alebo dištančnou formou. Ďalšie informácie nájdete na www.vsm.sk. Prvé kolo sa začína 28. mája.


Vysoká škola manažmentu v rebríčku "TOP 10 univerzít" Slovenska

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v spolupráci s portálom Profesia.sk, lídrom na internetovom trhu práce, vypracovala štúdiu o uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce. Potešením pre nás je, že Vysoká škola manažmentu sa umiestnila v „Top 10“ rebríčku na výbornom 4. mieste, čo je výsledkom uplatňovania kvality v programoch, ktoré škola svojím študentom ponúka.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.