O škole / Novinky

Best student´s paper

Milí študenti a kolegovia,

Dňa 19. apríla sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnilo vyhodnotenie najlepších študentských prác. Zo všetkých zaslaných prác v rôznych oblastiach bolo vybratých 10 prác, ktoré študenti prezentovali pred vynikajúcim obecenstvom tvoreným učiteľmi a študentmi školy.

Študenti boli ocenení vecnými cenami aj možnosťou zúčastniť sa tzv. mentoring programu.
Touto cestou chceme vyzdvihnúť práce týchto študentov: Karina Barboríková, Mirka Chromková, Veronika Kyškynová, Martin Labuda, Adam Munaretto, Filip Novák, Jozef Patrnčiak, Radovan Pavlík , Milan Svetlák, Ivan Strnád, Kamil Šaško, Jana Valachová, Andrej Vacho, Monika Žákovská.

Za nápad ďakujeme Študentskému parlamentu a Akademickému senátu.

Víťazné práce sú uložené v časti Služby študentom.
Víťazom blahoželáme!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.