O škole / Novinky

Čo sa stane, ak spojíme mozog s internetom

Rozhovor s profesorom VŠM Jozefom Kelemenom, odborníkom na informatiku, umelú inteligenciu a robotiku
04.05.2011/ Patrik Garaj [prebraté z Týždenníka TREND]

Robí nás Google hlúpejšími? Túto provokatívnu otázku si položil pred takmer tromi rokmi americký autor Nicholas Carr. Na základe vlastnej skúsenosti načrtol v článku pre magazín The Atlantic tézu, že používanie internetu negatívne ovplyvňuje kondíciu mozgu a spôsob myslenia človeka. Táto myšlienka rozprúdila veľmi košatú a dlho trvajúcu diskusiu, ktorá vyvrcholila začiatkom tohto roku vydaním zborníka Is the Internet Changing the Way You Think?. Kniha obsahuje názory vyše 150 odborníkov na technológie, psychológov, fyzikov, filozofov či umelcov ku otázke vplyvu internetu na človeka.

Koncom minulého roku vyšla na Slovensku publikácia, ktorá svojim názvom signalizuje, že globálna diskusia o vplyve nových technológií na mentálnu činnosť človeka nás celkom neobišla. Autor Jozef Kelemen sa vo svojej knihe Myslenie a stroj síce primárne nevenuje internetu. Jeho dlhoročný výskum, publikačná a pedagogická činnosť v oblastiach informatiky, umelej inteligencie či kognitívnej vedy ho však predurčujú ako respondenta pri otázkach dopadu používania nových technológií na kultúru a mentálny život človeka.

Teoretici, ktorí sa zaoberajú vplyvom internetu na človeka, sa delia na dve skupiny: optimistov a pesimistov. Kam by ste sa zaradili vy?

Môj všeobecný postoj je pozitívny. Internet je určite dobrá vec. Problém vidím skôr v tom, že sme sa ešte nenaučili toto médium poriadne používať. Na internete sa dostaneme k množstvu informácií. Dôležité je ale, aby sme vedeli hľadať spoľahlivé zdroje. Moja skúsenosť so študentmi je taká, že pri písaní prác často a nekriticky preberajú z internetu aj údaje, ktoré vôbec nezodpovedajú skutočnosti.(pokračovanie)

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.