Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Medzinárodná vedecká konferencia "Management Challenges in the 21st Century"

Dňa 28. apríla 2009 sa na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave pri príležitosti 10. výročia jej založenia uskutočnil prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Management Challenges in the 21st Century". Prvý ročník konferencie sa konal pod záštitou guvernéra Národnej banky Slovenska Ivana Šramka, a bol venovaný tématike "Managing the Unexpected: Crisis and its Impact on Companies Doing Business in Slovakia". Vedecký výbor konferencie vybral na prezentáciu 28 príspevkov od autorov zo šiestich krajín. Konferencie sa zúčastnilo takmer sto vedcov, učiteľov rôznych vysokých škôl, a študentov VŠM.

V predpoludňajšej časti konferencie vystúpili s príspevkami prednášajúci z Vienna University of Economics and Business Arnold Schuh a Peter Haiss, ktorí predstavili výsledky svojho dlhoročného výskumu v oblasti strednej a východnej Európy a v oblasti finančníctva. V ďalšej časti predstavitelia podnikateľskej sféry a riaditelia firiem Eva Megová a Anton Ondrej priblížili skúsenosti IBM ISC a Samsung Slovakia so zvládaním krízy v ich firmách. Veľmi zaujímavou časťou predpoludňajšieho programu bolo i vystúpenie poradcov premiéra SR a guvernéra NBS Rastislava Chovanca a Juraja Sipku, ktorí prezentovali analýzy súčasného stavu a návrhy na riešenie ekonomickej krízy v SR.

Popoludňajšia časť konferencie sa uskutočnila v dvoch sekciách: prvá bola venovaná aktuálnym problémom v oblasti finančníctva a bankovníctva a druhá vybraným otázkam riadenia ľudských zdrojov v čase krízy. Vystupujúci z USA, Indie, Švédska, Etiópie, ČR a SR prezentovali výsledky ich výskumu, názory na dôvody jej vzniku a návrhy na opatrenia zmierňujúce finančnú a ekonomickú krízu. Konferencia sa tak stala platformou na výmenu poznatkov a konfrontáciu rôznych názorových prúdov a prístupov k riešeniu krízy. V jej závere sa prednášatelia a účastníci zhodli v tom, že podobné podujatie je potrebné na pôde VŠM organizovať každý rok.

Pre tých, ktorí sa konferencie nemohli zúčastniť, sú prednesené príspevky k dispozícii v knižnici VŠM Bratislava na CD.

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.