Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

On-line štúdium

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne / CityU of Seattle už niekoľko rokov ponúka všetky predmety bakalárskeho aj magisterského štúdia popri dennom štúdiu tiež v externej alebo v tzv. on-line forme. Tieto programy sú obsahovo zhodné s programami, ktoré sa ponúkajú v dennej forme štúdia, len spôsob vyučovania sa z klasickej triedy prenáša na bezhraničný on-line portál. Štúdium je určené pre študentov, ktorí sú pracovne vyťažení, poprípade tých, ktorým pravidelné dochádzanie do školy z časových dôvodov nevyhovuje (napríklad tí, ktorí často cestujú alebo sa zdržiavajú v zahraničí). A práve týmto študentom VŠM / CityU ponúka komfortné riešenie, spĺňajúce požiadavky na moderné štúdium 21. storočia. Ako jediná vysoká škola na Slovensku ponúkame naše bakalárske a magisterské programy on-line, a to hneď v dvoch jazykoch: v slovenskom ako aj anglickom jazyku. S využitím moderných metód v oblasti online vzdelávania pojem časových a priestorových hraníc ustupuje do úzadia. Viac informácií nájdete v sekcii "On-line štúdium".

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.