Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Oslavy 80. narodenín rektora VŠM prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc.

Dňa 13.12.2010 sa na pôde Vysokej školy manažmentu | City University of Seattle v Bratislave uskutočnilo priateľské posedenie pri príležitosti 80. narodenín rektora VŠM Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a ďalšieho rozvoja VŠM na prahu jej druhej desaťročnice. Pozvanie prijali významné osobnosti vedeckého, akademického, politického a spoločenského života, zamestnanci a priatelia školy. 

Ako vo svojom príhovore zdôraznil predseda správnej rady školy Ing. Ján Rebro, PhD., prof. Lichardus nielen stál pri zrode tejto prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku, ale významnou, až nezastupiteľnou mierou sa pričinil a stále pričiňuje o jej efektívne riadenie a rozvoj. "Aj keď prof. Lichardus má za sebou významnú kariéru ako lekár, vedec, predseda SAV alebo diplomat, pre nás na VŠM je najdôležitejšia tá rektorská," konštatoval. "Skutočné kreovanie našej školy ako pobočky City University of Seattle, možno datovať do prvých rokov poslednej dekády 20. storočia – išlo o obdobie hľadania ciest, priekopníckej práce, budovania základov, bez stabilnej legislatívy, porozumenia štátnej administratívy a bez vhodných priestorov. Bolo to budovanie založené na entuziazme zúčastnených a porozumení spolupracujúcich. Našťastie, aj vďaka usilovnej práci prof. Lichardusa, počiatočné ťažkosti vystriedalo obdobie stabilizácie." Na záver svojho vystúpenia Ing. Ján Rebro, PhD. odovzdal jubilantovi Pamätnú medailu VŠM ako prvému jej držiteľovi a zaželal mu všetko najlepšie do ďalšej práce.

Atmosféru priateľského stretnutia spracoval tiež Informačný servis Slovenskej akadémie vied.

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.