Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Prestížne hodnotenie EUA

Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Rektorskou konferenciou v rokoch 2006-2007 zorganizovalo a finančne podporilo prvé kolo programu inštitucionálnej evaluácie Európskej asociácie univerzít (EUA). Tento hodnotiaci program je navrhnutý s cieľom (1) hodnotenia procesov a interných postupov zabezpečujúcich kvalitu študijných programov vo vzťahu k medzinárodným štandardom a (2) využitia týchto hodnotení na zabezpečenie udržateľného rozvoja ich kvality s cieľom dosahovania najvyšších možných štandardov a postupov. Programu sa zúčastnili všetky verejné vysoké školy a Vysoká škola manažmentu sa z celkového počtu 23 hodnotených škôl zúčastnila ako prvá a jediná súkromná vysoká škola. 

Inštitucionálne hodnotenie sa venovalo týmto oblastiam: (1) rozhodovacie procesy, inštitucionálne štruktúry a efektívnosť strategického plánovania, (2) relevantnosť interných procesov kvality a stupeň využitia ich výsledkov v rozhodovaní a strategickom plánovaní, (3) pozorovanie rozdielov medzi internými mechanizmamy zabezpečujúcimi kvalitu. Cieľom hodnotenia bola orientácia na odporúčania na zlepšenie stavu a nie vyjadrovanie sumarizujúcich hodnotiacich záverov alebo ranking hodnotených inštitúcií. 

Vysoká škola manažmentu je hrdá a s potešením poskytuje čitateľom hodnotiacu správu EUA v plnom znení. Hodnotením Vysokej školy manažmentu sa preukázal úspešný príklad valídnosti a udržateľného rozvoja v podmienkach súkromnej vysokej školy na Slovensku. Je to pozitívny výsledok nielen pre VŠM, „ale tiež pre City University of Seattle a jej celosvetovej siete partnerských škôl“, ako uviedol Dr. Fernando Leon Garcia, Vice-President for Academic Affairs v jeho liste Prof. MUDr. Branislavovi Lichardusovi, DrSc., Dr.h.c., rektorovi VŠM a Ing. Jánovi Rebrovi, MBA, PhD, predsedovi správnej rady VŠM. Vedenie Vysokej školy manažmentu si je vedomé, že pozitívne hodnotenie školy znamená tiež záväzok a povinnosť pokračovať v nastúpenej ceste k zvyšovaniu kvality a jej udržateľnosti.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.