Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Prezentácia študentských podnikateľských projektov

Dňa 7. Decembra 2011 sa u nás na Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle konala prezentácia študentských podnikateľských projektov v oblasti eCommerce, ktorú organizoval učiteľ Rudolf Rössel. V hodnotiacej porote investorov, ktorí hodnotili projekty, boli prítomní poprední odborníci a ľudia z podnikateľského prostredia: Dr. Pavol Kárász – ekonóm a prognostik Slovenskej akadémie vied, Pavel Ondrejka - riaditeľ spoločnosti SOYAMEDIA, ktorá sa venuje digitálnej vizualizácií a tvorbe web aplikácii a Branislav Čierny - právnik a podnikateľ, ktorý zastupoval obchodnú spoločnosť VS Group, s.r.o. venujúcej sa importnej a exportnej činnosti.

Študentom bolo zadané vypracovať podnikateľský projekt, ktorý mal byť reálne prevádzkovateľný v online prostredí. Projekt pozostával z troch častí: podnikateľský zámer, koncept web aplikácie a prezentácia projektu. Študenti prezentovali svoje projekty pred investorským panelom, ktorý hodnotil realizáciu projektov v reálnom prostredí. Takéto aktivity by mali študentom sprostredkovať reálnu spätnú väzbu z podnikateľského prostredia a vytvoriť u nich reálnejšiu predstavu o podnikateľskom prostredí.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.