Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Sme štvrtí na Slovensku

Skvelé štvrté miesto obsadili študenti Vysokej školy manažmentu / CityU v rámci prestížneho celoslovenského testovania Young Talents 2008. Testovanie zahŕňalo preverenie jazykových znalostí, logického a analytického myslenia i komplexného porozumenia ekonomickej problematiky a všeobecnej orientácie v aktuálnom ekonomickom dianí. V jazykovom a analyticko-logickom teste sa naši študenti umiestnili 3. mieste, čím potvrdili kvalitu našich študijných programov v angličtine a odbornú prípravu v oblasti matematiky a štatistiky. Ako každoročne, aj v tomto roku sa testovania zúčastnili študenti končiacich ročníkov 11 ekonomických a manažérskych fakúlt z celého Slovenska. Naši študenti sa zúčastnili ako jediní študenti zo súkromnej vysokej školy a prerazili v silnej konkurencii. Celoslovenská súťaž Young Talents je vytvorená s cieľom uľahčiť mladým ľuďom získanie kvalitných pracovných ponúk od renomovaných domácich a medzinárodných spoločností. Umožňuje im tiež porovnať sa v rámci celej populácie budúcich absolventov významných slovenských ekonomických fakúlt. Partnermi Young Talents sú spoločnosti TREND, Accenture, Penta, Citigroup a Ernst & Young.

Celkové 
poradie


Fakultaumiestnenie
analyticko
-logický
test
umiestnenie 
ekonomický 
TREND 
test
umiestnenie
jazykový
test

1. Fakulta medzinárodných vzťahov EU 1. 4. 1.
2. Fakulta managementu UK 2. 3. 2.
3. Fakulta podnikového manažmentu EU 3. 2. 4.
4. Vysoká škola manažmentu (CityU)  3.  8.  3.
5. Národohospodárska fakulta EU 6. 1. 7.
6. Ekonomická fakulta UMB 7. 6. 5.

 

 

 

 

 

Ďalšie zapojené fakulty (bez určenia poradia)

Ekonomická fakulta TU KE
Fakulta Ekonomiky a manažmentu SPU
Fakulta hospodárskej informatiky EU
Obchodná fakulta EU
Podnikovohospodárska fakulta EU

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.