Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Sponzorský dar od firmy Unicorn

Vysoká škola manažmentu v Bratislave obdržala od spoločnosti Unicorn sponzorský dar vo forme 3 ks počítačov na podporu výučby informatických predmetov v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia. Uvedený dar prispeje k modernizácii počítačového vybavenia školy a je určený na doplnenie počitačového laboratória. Unicorn Systems je skupina spoločností poskytujúcich služby a riešenia v oblasti návrhu, implementácie, prevádzky a servisu informačných systémov. Unicorn poskytuje svoje služby podnikom a organizáciám z rozličných odborov naprieč celým podnikateľským spektrom. Zameriava sa najmä na oblasti bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií, energetiky, priemyslu, obchodu i verejného sektora. Získané business a technologické know-how umožňuje Unicorn realizáciu rôznorodých projektov po celej Európskej únii i za jej hranicami. Spoločnosť sa radí medzi najvýznamnejších európskych poskytovateľov služieb v ICT.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.