Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Študentská práca roka (Paper of the Year)

Projekt "Študentská práca roka" („Paper of the Year“) vychádza z iniciatívy členov Študentského parlamentu VŠM/CityU. Týmto projektom chce škola oceniť vynikajúce práce, ktoré študenti píšu v rámci VŠM/CityU predmetov (seminárne práce, výskumné práce a iné zadania). Najlepšie práce budú vybrané vyučujúcimi na rôznych predmetoch a budú ďalej posúdené vedúcimi katedier. Víťazné práce budú prezentované počas výročnej vedeckej konferencie a uverejnené na internetovej stránke školy.

Veríme, že táto súťaž prispeje k motivácii študentov VŠM/CityU o maximalizáciu kvality ich prác a zároveň vytvorí priestor na ich prezentáciu.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.