Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

“Študuj dobre a zníž si školné“ – v Mgr a MBA programe

V snahe oceniť dosiahnuté akademické výsledky našich študentov, VŠM | CityU pripravila pre absolventov bakalárskeho štúdia (BSBA a Bc.) možnosť znížiť si školné popri magisterskom, tiež v MBA štúdiu.

Ako to funguje? Bakalárske štúdium je 180 kreditné, to znamená, že študentovi po absolvovaní štúdia VŠM | CityU automaticky udelí 180 EUR (za každý získaný kredit 1 Euro). Týchto 180 EUR sa ďalej vynásobí kumulatívnym priemerom dosiahnutým v bakalárskom štúdiu. O výslednú sumu sa študentovi zníži školné v MBA štúdiu.

Príklad: študent Jožo úspešne ukončil 180-kreditné bakalárske štúdium s celkovým priemerom známok 3,75. Jeho kredit voči MBA štúdiu sa vypočíta ako 180 x 3,75 = 675 EUR. O túto sumu sa Jožovi zníži školné v MBA programe.

Tento program nadobúda platnosť od 1.1.2012, platí pre akademický rok 2011/2012 a je určený pre všetkých študentov bakalárskych programov VŠM | CityU.

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.