Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM s akreditáciou magisterského štúdia podnikového manažmentu

Vysoká škola manažmentu dňa 11.8.2011 úspešne ukončila akreditačný proces pre uskutočňovanie magisterského štúdia v podnikovom manažmente. Počnúc začiatkom školského roka 2011/2012 otvorí VŠM magisterské štúdium pre záujemcov ako v dennej, tak externej forme štúdia. Akreditácia študijného programu bola udelená VŠM pre pracovisko Bratislava, čo však nebráni účasti na tomto študijnom programe aj študentom z Trenčína. Viac informácii o podmienkach štúdia a študijnom programe nájdete tu.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.