Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM/CityU začína s on-line zápismi

Vážení študenti, počas nasledujúcich mesiacov bude Vysoká škola manažmentu zavádzať nový akademický informačný systém. Spustenie novej databázy umožni študentom dlho očakávané on-line registrácie vrátane on-line platby. Keďže nový systém vyžaduje priradenie a skontrolovanie študijných plánov pre každého študenta osobitne, ako aj spätnú kontrolu uskutočnených platieb, budú on-line registrácie sprístupňované pre jednotlivé programy postupne. Ako prví sa budú môcť registrovať študenti MBA programu v Trenčíne (apríl 2010). Po nich študenti MBA programu v Bratislave (máj 2010), potom študenti magisterského programu (letný trimester) a na jesenný trimester by sa mali už registrovať všetci študenti vrátane bakalárskych programov a jazykovej prípravy. Vďaka novému systému budú môcť študijní poradcovia venovať viac času študijnému poradenstvu, čo prispeje k skvalitneniu služieb študentom. Pri nasadzovaní nového systému sa môžu vyskytnúť nepredvídané komplikácie a preto Vás prosíme o trpezlivosť a spoluprácu, za čo vám vopred ďakujeme.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.